Qui Som


L’Associació Viu Autisme, neix de la iniciativa de pares i mares amb fills al seu càrrec diagnosticats de TEA (trastorno del espectre autista), amb la finalitat de brinda’ls-hi les oportunitats i la millora de la seva qualitat de vida, tant en l’àmbit personal como socioeducatiu.

El nostre camp d’acció es centra en donar una atenció acollidora i personalitzada a les famílies y sensibilitzar el nostre entorn més immediat: escola, sanitat, recursos socioculturals sempre sense cap ànim de lucre.


Les finalitats de l’associació són:
 • Lluitar per la inclusió de les persones amb TEA.
 • Demanar a les administracions recursos per donar resposta a les necessitats específiques d'aquestes persones a nivell escolar, sanitari, social, laboral i de lleure.
 • Oferir acollida, suport, informació, orientació, eines i recursos a les famílies.
 • Donar a conèixer i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre la diversitat i l'autisme.
 • Fomentar i organitzar recursos i activitats per a donar respostes a les necessitats de les famílies i les persones amb TEA per a poder cobrir les necessitats.
 • Aglutinar la veu de totes les famílies davant els diferents organismes, estaments i administracions, per treballar per corregir desigualtats que s'hagin detectat.


Per aconseguir les nostres finalitats, realitzem les següents activitats (entre d’altres):
 • Activitats que des d’un entorn normalitzat es fomenti la convivència.
 • Formació especialitzada, tant per famílies com per professionals.
 • Trobades de famílies i/o de mares i pares compartint experiències i donant-nos ajuda mútua.
 • Celebració del dia mundial de l’Autisme (2 d'abril).
 • Activitats per atendre a les necessitats de les persones amb TEA que complementin els recursos existents.

Qui hi forma part:
 • Els Socis de l’Associació serà tota persona física amb capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tingui interès en les finalitats de l’associació. Hauran de tenir més de 18 anys, i ser familiar d’una persona amb TEA diagnosticat.
 • Els Socis col·laboradors serà tota persona física amb capacitat d’obrar, que vulgui participar a l’associació sense tenir cap vincle familiar amb una persona amb TEA diagnosticat.
 • Els Assessors voluntaris serà tota persona física amb capacitat d’obrar, amb coneixements relacionats amb el camp de l’autisme, i que manifestin els seu interès en col·laborar amb l’associació com assessors o participant activament en l’organització de les activitats de l’associació.